UzmanDil.com Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi :

UzmanDil Eğitim Danışmanlık Basım Yayın Ticaret Limited Şirketi

Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

E-posta : [email protected]
Çağrı Merkezi : 0 850 302 6 715
http://www.uzmandil.com


uzmaningilizce.com Web Sitesi Kullanım ve Satış Sözleşmesi
Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. "www.uzmaningilizce.com" bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
"www.uzmaningilizce.com" web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınaî emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1- Sözleşmenin amacı,
Bir taraftan www.uzmaningilizce.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.)
Diğer taraftan bu WEB SİTESİ`ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.)
Arasında, WEB SİTESİ`nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2-
A) KULLANICI, WEB SİTESİ`nin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI`nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ`nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ`nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
B) WEB SİTESİ`nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI`nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ`nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ`nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
C) WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D) KULLANICI, WEB SİTESİ`nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş?çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI`nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI`nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.
E) KULLANICI, WEB SİTESİ`ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ? sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI`nın sorumluluğundadır.
F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti`nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI`nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
Bu WEB SİTESİ`nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host`unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
WEB SİTESİ içeriğine WEB SİTESİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI`ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.
G) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ`nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI`cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
H) KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde WEB SİTESİ`nin sahibi uzmaningilizce.com`a cezai şart olarak her bir ihlal için 25.000 USD`yi (Yirmi beş bin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEB SİTESİ`NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI
MADDE 3- WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ`nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
C) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI`nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
D) KULLANICI, WEB SİTESİ`ne erişimi ve WEB SİTESİ`ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir. E) WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ`in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI`nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
F) Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI`ya karşı ileri sürebilirler.
G) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı WEB SİTESİ ve/veya UzmanDil Eğitim Danışmanlık Basım Yayın Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamayacaktır.
ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI
MADDE 4- İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye`deki veya KULLANICI`nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
MADDE 5- KULLANICI ile WEB SİTESİ üzerinde bulunan veya WEB SİTESİ yoluyla KULLANICI`nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI`nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden WEB SİTESİ`nin sorumlu olmadığını kabul eder.
LİNKLER
MADDE 6- KULLANICI, WEB SİTESİ üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde WEB SİTESİ`nin hiçbir kontrolü olmadığı için WEB SİTESİ`nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ayrıca WEB SİTESİ`nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
MADDE 7- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Kırşehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 8-
A) WEB SİTESİ`nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B) Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için -WEB SİTESİ`nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla? herhangi bir rol oynamayacaktır.

KULLANICI TÜRLERİ
KULLAN AT KULLANICI : Web sitemizdeki kullanıcı sayısının çoğu bizim tanıtım amaçlı yabancı dil kursları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ya özel şirketlere WEB SİTESİ'nin tanıtımını kolaylaştırmak ve sistemin işleyişinin kavranması için gün sınırlamalı sınırsız sistemi kullanma imkanı veren kullan at üyelik biçimidir. KULLAN AT KULLANICI türü bir tür Demo üyelik biçimidir. Bu üyelikler sadece tanım amaçlı olup ve tamamen ücretsizdir. Bu kullan at üyelik biçiminde biz kullanıcılardan herhangi bir kişisel bilgi talep etmemekteyiz. Bu üyelik biçimiyle sistemi kullanan kullanıcılar da web sistesi sözleşmesiniz kabul etmiş olur.

GERÇEK KULLANICI: Sisteme kendi isteğiyle gelip kişisel bilgilerini girerek yine kendi iradesiyle üye olan üyelik biçimidir. Bu tür üyeler kullanıcı sözleşmesi kabul etmek ve ona uymak zorundadır.

WEB SİTESİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER
TOPLAM KULLANICI SAYISI: WEB SİTESİ'ndeki toplam kullanıcı sayısı KULLAN AT KULLANICI ve GERÇEK KULLANICI sayılarının toplamından oluşmaktadır. WEB SİTESİ gerekli gördüğü durumlarda istediği sayıda KULLAN AT KULLANICI üyeliği oluşturabilir ve bunu toplam kullanıcı sayısına yansıtabilir.
ONLİNE KULLANICI SAYISI: WEB SİTESİ'ndeki online kullanıcı sayısı sisteme çeşitli kanallardan giriş yapan kullanıcıları göstermektedir. Bu istatistikler anlık olarak sisteme yansıtılması sisteme aşırı yük oluşturduğundan sistemdeki yoğunluğa göre güncellenmektedir. WEB SİTESİ'nin masaüstü programı olan ve kullanıcıların sisteme tarayıcı kullanmadan girmelerini sağlayan bir programdır. Bu program bilgisayar açıldığında otomatik olarak sizi online kullanıcılara ekler.

REKLAM, TANITIM ve DUYURULAR
REKLAM: WEB SİTESİ herhangi bir kurum yada kuruluşun tanıtımını maddi menfaat elde etmek için kesinlikle yapmamaktadır. Eğer WEB SİTESİ'ne konulan tanıtım yada duyuru amaçlı açıklamalar kesinlikle menfaat elde etmek için yapılmamaktadır.

DUYURULAR: WEB SİTESİ'ne yapılan duyurularda kullanılan istatistiki bilgiler resmi olmayan kaynaklardan alınan ve tahmini değerlere dayan sayısal verilerdir. Bu veriler sürekli değiştiğinden dolayı bazı duyurularda kullanılan sayısal değerler gerçeği yansıtmayabilir. Kullanıcı yanıltacak bir sayısal yanlış fark edildiğinde bahsedilen duyuru sistemden 24 saat içinde kaldırılır.

TANITIM: WEB SİTESİ işleyişi anlatabilmek için her türü yasal yolu deneme hakkına sahiptir. Bunların başında KULLAN AT ÜYELİK KARTLARI dağıtılması gelmektedir. Tanıtım amaçlı çeşitli organizasyonlar ve seminerler düzenleme hakkına sahiptir. WEB SİTESİ çeşitli kurum ve kuruluşlarla tanıtım amaçlı sözleşmeler yapmak hakkına sahiptir.


GİZLİLİK
uzmaningilizce.com'a kredi kartı bilgileriniz ulaşmamaktadır. Kesinlikle 3. kişilerle kart bilgileriniz paylaşılmaz. Bunun dışında kayıtlarımızda bulunan kişisel bilgilerinizin 3 üncü şahısların eline geçmesini engellemek için gerekli alt yapı hizmeti sizlere verilmektedir. Üyelerin şahsi bilgileri, sadece sitemiz ile üye arasındaki birebir iletişimde kullanılır. Ad, soyadı, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi gibi bilgiler, üçüncü şahıslara verilmez

TESLİMAT
Sitemizde Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, bankanız kartınıza onay verdikten sonra yani ödemenin tamamlanmasından sonra satın almış olduğunuz üyelik paketiniz anında hesabınıza yüklenir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Banka havalesi, EFT ve ya PTT BANK ile yapılan ödemelerde hesabımıza para geçtikten sonra bizim tarafımızdan almak istediğiniz üyelik paketine onay verilir ve paket hesabınıza yüklenir.

SATIŞ, İADE VE FATURALAMDIRMA
A
)WEB SITESI`nden üyelik satın alan kişi, üyelik satın almadan önce kullanıcıya tanınan ücretsiz standart üyeliği kullanır ve WEB SITESI`nin çalışma prensiplerini öğrenmiş ve isleyişini kabul etmiş sayılır. Bundan dolayı Üyelik satın alındıktan sonra üyelik ücretinin geri iadesi ve iptali mümkün değildir yanlız üyelik satın aldıktan sonra bize sunduğu seviyesi ve hedefine uygun hocalarımızca hazırlanan çalışma programını çalışır ve hedeflediği skora ulaşamadığı taktirde ücret iadesi yapılır. Para iadesi için sunulan çalışma programındaki gerekli çalışma süresini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu çalışmalarınız sistem tarafından istatistikleri tutulmaktadır. Çalıştığınız halde istediğiniz skora ulaşamazsanız ödediğiniz paranızı paket kullanım süresinin bitiminden 45 gün sonra iade ediyoruz.
B)WEB SITESI`nden üyelik satın alan kişi faturayı UzmanDil Eğitim Danışmanlık Basım Yayın Ticaret Limited Şirketinden almayı kabul eder yada kargo ücretini ödemeyi kabul ederse adresine gönderilir.
C)Hediye edilen üyelik hakkı bir başka kullanıcıya hediye edilemez.

İÇERİK
WEB SITESI`nde kullanılan örnek cümlelerin bazıları kullanıcılarımızın bize sağladığı verilerdir. Eğer bu verilerde telif hakkı kapsamında olduğu belgelenirse 24 saat içinde yayından kaldırılır.